Välgörenhet

Barn är barn en kort tid

Och kriget i Syrien har tvingat många barn på flykt. Barn i flyktingfamiljer drabbas i särskilt hög grad av stress och depressioner. Och nu när vintern snart är här är de som är utsatta ännu mer utsatta. När kyla och regn tillkommer, blir i synnerhet barn under fem år särskilt mottagliga för sjukdomar som akuta luftvägsinfektioner som lätt sprider sig i överbefolkade områden. För att kunna ge så många barn som möjligt en tryggare framtid kommer BEMUF att genomföra en insamling i samarbete med Islamic Relief till förmån för Världens Barn. Syftet med insamlingen är att underlätta de bristfälliga levnadsförhållandena under vilket de syriska barnen lever i, i flyktinglägret i Libanon. Behoven är stora. Vi kan inte hjälpa alla, men för den som nås av ditt bidrag gör det hela skillnaden. För bar...