Malmö

Odbor:
Predsjednik - Jakub Ribic
Podpredsjednik - Sara Bilalovic
Sekretar- Iman Eneim
Blagajnik - Halima Gasi
Clan odbora - Iman Karaman

Bemuf Malmö je lokalna organizacija muslimanskog omladinskog saveza u Švedskoj. Naše prostorije se nalaze u prostorijama Islamske zajednice Bošnjaka u Malmö-u na adresi Ystadvägen 42. 

Redovne aktivnosti su odrzane svake subote u 20-23 h.