Jönköping

Odbor:
Predsjednica - Sumeja Pehlic
Podpredsjednik/Blagajnik - Miralem Skrso
Sekretar- Melisa Huzeirovic
Clan odbora - Selma Hasanovic, Selma Jusicic, Alma Nasic i Haris Huzeirovic 

Redovne aktivnosti su odrzane svakog petka sa pocetkom u 19. h.
Adresa lokacije: Mellangatan 40, Jönköping