Konferencija i skupA?tina

12528815_10153260068101621_26743982_o

Februar smo ispratili tako A?to smo se druA?ili sa naA?im A?lanovima i gostima iz Bosne i Hercegovine. Naime rijeA? je o godiA?njoj skupA?tini i konferenciji. Koja je bila odrA?ana od 26. Februara do 28. Februara u GullbrannagA?rden kod Halmstada. Povodom godiA?nje skupA?tine i konferencije odbor Bemufa je odluA?io da bi usput bilo dobro napraviti neki manji susret za svoje A?lanove. PoA?to je bilo mnogo zainreresovanih bilo nam je zadovoljstvo da priuA?timo ovakvo neA?to za naA?e A?lanove. NaA?alost nije bilo mjesta za sviju zato je broj uA?esnika ovaj put morao biti ograniA?en. Oko 50 naA?ih omladinaca je bilo prisutno spomenutog vikenda. TakoAi??er su nam bili gosti iz Bosne i Hercegovine. Posjeta iz Instituta za jezik, iz Sarajeva. To su bili naA?i cjenjeni gosti: prof. HadA?em HajdareviAi??, Mr. Sc. Aida KrA?o, Dr. Sc. Alen KalajdA?ija i Velid BajramoviAi??. Glavni efendija Ai??vedske, Idriz ef. Karaman, nam je bio prisutan i na kratko nam se obratio.

Tokom vikenda sudjelovali smo u mnogim aktivnostima. Ne samo da smo se zabavljali i druA?ili, nego smo takoAi??er sluA?ali predavanja sto su nam naA?i gosti priuredili. Tema predavanja je uglavnom bila ai???Bosanski jezikai???. UA?ili smo pravila velikog slova, historiju bosanskog jezika I sliA?no. Velid BajramoviAi?? je drA?ao promociju svoje Pentologije ai???Genocid nad boA?njacimaai??? i takoAi??er priA?ao o svome doA?ivljaju za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini.

Ovoga puta smo probali neA?to novo i naA?i A?lanovi su imali moguAi??nost da piA?u poeziju sa odreAi??enim rijeA?ima, te takoAi??er smo pravili dA?amiju od kartona i ostalih pribora.

U nedjelju prelazimo na ozbiljniji dio susreta, dakle . Tu smo priA?ali o protekloj godini, A?ta je Bemuf doprinijeo tokom godine, o mnogobrojnim projektima, planove za buduAi??nost, suraAi??ivanje sa drugim organizacijama, budA?et, takoAi??er je izabran novi odbor Bemufa za 2016. Godinu. Itd.

I ovaj vikend kao svaki vikend proveden u druA?tvu Bemufa i Bemufovih A?lanova, bilo je pun smijeha, priA?e, ilahija, uA?enje Kurana i novog a i pouA?nog znanja. Mi kao odbor smo doista zadovoljni I nadamo se da se naA?im prisutnim gostima I A?lanovima takoAi??er svidjelo. Sada idemo dalje da stvaramo nove uspomene.

Mnogo toplih selama A?eli vam odbor Bemufa.

(Vise slika mozete naci na nasoj FaceBook stranici; Bemuf omladinska organizacija)

12528815_10153260068101621_26743982_oAi??haris idriz

veliAi?? Ai??hadzem

elenAi??Ai??aidaAi??12764680_1584001045257645_8364082424839568570_o

12744319_1584004768590606_4824073786534647880_nAi??Ai??12321667_1584001118590971_3858351415763592483_n

12814247_1584004738590609_1507297271673561043_n

 

Leave a Comment