BIOGRAFIJA: MR.SC AIDA KRSO

Aida Krso

Mr. sc. Aida Kršo

Stručne oblasti: savremeni jezik – pravopisna, gramatička i stilska norma; kultura govora

Aida Kršo, rođena je 2. 10. 1969. u Sarajevu. Završila je Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za južnoslovensku književnost i južnoslovenske jezike 1993.godine. Iste godine upisuje se na Odsjek za južnoslavenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i time je oba odsjeka završila kao studij pod A. Magistrirala je 2007. godine. Trenutno radi na doktorskoj tezi.

Radila je kao srednjoškolski profesor bosanskog jezika u Željezničkom školskom centru i u Trećoj gimnaziji u Sarajevu od 1994. do 1996. godine, a zatim prelazi na Pedagošku akademiju u Sarajevu, gdje je izabrana za asistenta na jezičku grupu predmeta. Na Pedagoškoj akademiji je, pored asistentskog rada na predmetima: Ortoepija, Scenski izraz i lutkarstvo, Bosanski jezik I (fonetika i morfolofija), Bosanski jezik II (sintaksa), Kultura govora, bila sekretar Odsjeka za razrednu nastavu, kao i urednik lista „Iskrice“ (metodički i stručni časopis namijenjen odgajateljima u Federaciji), i zajedno sa predmetnim profesorom dr. Milanom Šipkom, držala nastavu iz ortoepije i bosanskog jezika za studente u Goraždu (organizirano istureno odjeljenje Pedagoške akademije).

Od 1999. do 2001. bila angažirana je i kao asistent na Fakultetu političkih nauka, na Odsjeku za žurnalistiku, na predmetima: Bosanski jezik, Novinarska stilistika, Kultura komuniciranja.

Od 2003. godine, zaposlena je u Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu. Radila je na mjestu sekretara Instituta, a onda je izabrana u zvanje višeg stručnog saradnika (2007). U toku rada u Institutu, bila je koautor Rječnika bosanskog jezika zajedno sa ostalim autorima, uposlenicima Instituta (Ibrahim Čedić, Naila Valjevac, Hadžem Hajdarević, Safet Kadić). Bila je i saradnik na Rječniku stranih riječi bosanskog jezika (2011) u izdanju Instituta za jezik u Sarajevu; saradnik na trećem izdanju Velikog rečnika stranih reči i izraza(2008) koji je objavila IK Prometej – Novi Sad (autori: Klajn – Šipka). Bila je saradnik na velikom projektu radeći sa prof. Milanom Šipkom na Pravopisnom rečniku srpskog jezika (IK Prometej – Novi Sad), prvo izdanje 2010, a zatim i drugo izmijenjeno izdanje 2012 (koje je objavljeno poslije autorove smrti). Aida Kršo je uradila korekturu Pravopisnog rečnika.
Od 2010. angažirana je na projektu Pravopisni priručnik, u okviru kojeg je objavila knjigu Pravopisni priručnik bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika sa osnovama gramatike, u koautorstvu sa Hadžemom Hajdarevićem.

Objavila je dvadesetak naučnih i stručnih radova, iz oblasti normativne lingvistike u časopisima i zbornicima radova. Bila je stalni saradnik Prosvjetnog lista, da njegovog zatvaranja, i redovno objavljivala tekstove u kolumni Iz jezičke prakse.Sudjelovala na više naučnih skupova: Sarajevo, Bihać, Mostar, Istočno Sarajevo, Poznanj (Poljska). Recenzirala je više udžbenika za osnovnu školu. Često je vrlo uspjesan promotor izdanja Instituta za jezik, kao i moderator promocija i promotor izdanja Instituta, koje se organiziraju u zemlji i inostrastvu.

Leave a Comment